Финансов отчет към 30.09.2020

Posted By : редактор

отчет РУО

Опровержение

Posted By : редактор

Опровержение С настоящото съобщение опровергаваме изнесените факти и обстоятелства

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020 – 2021 ГОДИНА

Posted By : редактор

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020 - 2021 ГОДИНА

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Posted By : редактор

ЗАПОВЕД distancionno obrazovanie-1 Заповед 2 ел.платформи График на часовете - Копие Мерки за ел.обучение Zapoved 173

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Posted By : редактор

Инфо 138 - приемане и преместване-1 Инфо 141 - диплома-1 Инфо 143 - валидиране-1 Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1 Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2-1 Инфо 149 - проверка способности-1 Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас-2 Инфо 153 - дубликати-2 Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Заповед за избрани доставчици по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Posted By : admin

ЗАПОВЕД N160/17.042019 год. за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" за период от 3 (три) учебни години: 2019-2020, 20120-2021, 2021-2022. ВИЖ заповедта - ТУК    

Набираме предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Posted By : admin

Откриваме процедура за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" за период от 3 (три) учебни години: 2019-2020, 20120-2021, 2021-2022. (още…)

Добри новини за училищата и детските градини в селските райони

Posted By : admin

Новата 2018 година ще започне с нова, реформирана система за финансиране на училищата и детските градини. Тя дава шанс за развитие и на училищата / детските градини с по-малък брой ученици (особено в селските райони), като има претенцията да ги „избави” от хроничното недофинансиране, с което се сблъскват през последното десетилетие, съобщават от Центъра за междуетническа толерантност Амалипе. Новата система остава в рамките на делегираните бюджети, но ги усъвършенства,

Финландските училищни практики

Posted By : admin

Съвременният финландски образователен модел е резултат от реформа през 70-те години на миналия век, която ориентира училището към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. Училището се нагажда спрямо всеки ученик, а не обратното. Училището и възрастните в него имат за цел да подпомогнат всяко дете поотделно в неговото развитие. Учителят е основополагащ фактор за образованието – той е централна фигура, която трябва да разполага със свобода

Обмислят извинителните медицински бележки да са част от амбулаторния лист

Posted By : admin

Обсъжда се извинителните медицински бележки да са част от амбулаторния лист. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване. По думите му засега издаването на бележките няма да бъде включено в Наредбата за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, но след 1 април ще започне въвеждането на електронно издаване на такива бележки, като идеята е те