Заповед за избрани доставчици по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Posted By : admin

ЗАПОВЕД N160/17.042019 год. за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от 3 (три) учебни години:
2019-2020, 20120-2021, 2021-2022.

ВИЖ заповедтаТУК

 

 

Leave A Comment