АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Posted By : редактор

Инфо 138 - приемане и преместване-1 Инфо 141 - диплома-1 Инфо 143 - валидиране-1 Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1 Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2-1 Инфо 149 - проверка способности-1 Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас-2 Инфо 153 - дубликати-2 Инфо 156 - европейско прил дипл. СО