ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Състав на обществения съвет

  1. Рушан Джуков – председател
  2. Милдет Шишков – представител на община Сатовча
  3. Севдалин Мименов – родител
  4. Надиде Малаева – родител
  5. Росица Чобанова – родител