Набираме предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Posted By : admin

Откриваме процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от 3 (три) учебни години:
2019-2020, 20120-2021, 2021-2022.

Срок за набиране на предложенията – седем (7) работни дни, считано от датата на публикуването на настоящото обявление.
Краен срок – 17.04.2019 включително, до 16.30 часа

ВИЖ обяватаТУК

 

 

Leave A Comment