Финландските училищни практики

Posted By : admin

Съвременният финландски образователен модел е резултат от реформа през 70-те години на миналия век, която ориентира училището към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. Училището се нагажда спрямо всеки ученик, а не обратното. Училището и възрастните в него имат за цел да подпомогнат всяко дете поотделно в неговото развитие. Учителят е основополагащ фактор за образованието – той е централна фигура, която трябва да разполага със свобода и автономност за подбора на методите и материалите си за преподаване. Ученето е за цял живот и трябва да се случва бавно, плавно, без стрес, конкуренция и сравнения.

Въпреки високите резултати, финландските ученици прекарват най-малко време за учене.

Училищата са много, но малки. В клас има не повече от 15 деца. Междучасията в началното училище са цели 75 минути. Всички деца, дори и тези с по-специални потребности, се обучават в едни и същи класни стаи. Разликата между слаби и силни ученици тук е най-малка в света.

Рядко се дават домашни, няма класни и контролни, само при завършване на средното образование има стандартизиран тест. Няма елитни или посредствени училища – всички имат еднакво оборудване и пропорционално финансиране.

Преподавател с 15 години стаж получава 102% от средната заплата на други специалисти с висше образование. Социалният статус на учителите е като на лекар и адвокат. Учителите прекарват в класните стаи само 4 часа на ден. 2 часа на седмица отдават за професионално си развитие, а заплатата им може да стигне и до 5000 евро.

Финландците казват: „Или ще се подготвят за живота, или за изпити. Ние избираме първото.“ Затова изпити във финландските училища няма. Контролни и тестове – само по преценка на учителя. Има само един задължителен стандартен на тест в края на средното образование, но учителите не се отчитат пред никой за резултатите от теста и децата не се готвят специално за него – каквото стане.

В училището се преподава само това, което може да потрябва в живота. Изхвърлено е от учебната програма всичко излишно. Но финландските деца от малки знаят какво е договор, портфолио, банкова карта. Те знаят как да изчислят данък общ доход и да създадат персонален  сайт.

В класната стая, учениците могат да избират с какво да се занимават. Например, ако в урока е включен образователен филм, но не е интересен на ученика, той може да си отвори книга. Смята се, че ученикът може сам да прецени какво е по-полезно за него.

Финландските училищни практики

Leave A Comment