Добри новини за училищата и детските градини в селските райони

Posted By : admin

Новата 2018 година ще започне с нова, реформирана система за финансиране на училищата и детските градини. Тя дава шанс за развитие и на училищата / детските градини с по-малък брой ученици (особено в селските райони), като има претенцията да ги „избави” от хроничното недофинансиране, с което се сблъскват през последното десетилетие, съобщават от Центъра за междуетническа толерантност Амалипе. Новата система остава в рамките на делегираните бюджети, но ги усъвършенства,

Финландските училищни практики

Posted By : admin

Съвременният финландски образователен модел е резултат от реформа през 70-те години на миналия век, която ориентира училището към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. Училището се нагажда спрямо всеки ученик, а не обратното. Училището и възрастните в него имат за цел да подпомогнат всяко дете поотделно в неговото развитие. Учителят е основополагащ фактор за образованието – той е централна фигура, която трябва да разполага със свобода

Обмислят извинителните медицински бележки да са част от амбулаторния лист

Posted By : admin

Обсъжда се извинителните медицински бележки да са част от амбулаторния лист. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване. По думите му засега издаването на бележките няма да бъде включено в Наредбата за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, но след 1 април ще започне въвеждането на електронно издаване на такива бележки, като идеята е те