Опровержение

Posted By : редактор

Опровержение С настоящото съобщение опровергаваме изнесените факти и обстоятелства